top of page
IMG_0740.jpeg

 HAVSBASSÄNGEN 

HAVET I EN BASSÄNG

Den unika havsbassängen är ett EU-projekt som skall vara med och rädda viken genom syresättning samtidigt som man pumpar varmt vatten från den grunda viken in i bassängen. Då fungerar den grunda viken som en stor solfångare som på miljövänligaste vis värmer bassängen så att den ständigt är varmare än andra bad på 1,5 meters djup.

 

Bassängen blev klar för användning sent 2019 och mätningar visar att den håller 4-6 grader varmare vatten än havsvattnet utanför bassängen. 

Maxdjupet i Burgsviken är ungefär 60cm, vilket gör att bassängen med sitt större djup i stora drag är den bästa badplatsen i området.

15659493631129695607.jpg
bottom of page