top of page
fide_hemsida2.jpg

 HITTA HIT 

PORTEN TILL STORSUDRET

Fide Äventyrsby & Camping är beläget sju mil söder om Visby, på västra Gotland där ön är som smalast.

FRÅN VISBY

 - Kör söderut på VÄG 140

 - Sväng höger efter Klintehamn, följ           skyltning FIDENÄS 36

 - Följ vägen i 36 km. Sväng höger när VÄG 140 och 142 möter varandra och sväng sedan höger igen efter ungefär 100 meter.  

KONTAKT

E-POST: info@fideaventyrsby.se

TELEFON: 0498 - 21 30 00

bottom of page