Vår anläggning hittar du 7 mil söder om Visby.

Från Visby

 - Kör söderut på väg 140

 - Sväng höger efter Klintehamn, följ           skyltning FIDENÄS 36

 - Följ vägen i 36 km. Sväng höger när väg 140 och 142 möter varandra och sväng sedan höger igen efter c:a 100 meter.  

E-post info@fideaventyrsby.se

Telefon: 0498 - 21 30 00

HITTA HIT

gotlandkarta2.jpg

VÄDRET HOS OSS

fb_icon_325x325vr.png

Telefon 0498 - 21 30 00

+46 498 21 30 00